تعرف های تبلیغیات در شیمی من

سایت بزرگ تخصصی شیمی من  (shimiman) برای اولین بار  از سال 1397  با هدف ثبت آگهی خرید و فروش مواد اولیه و تجهیزات بدون واسطه‌ و آنلاین به صورت تخصصی آغاز به کار کرد.جهت معرفی تولید کنندگان و بازرگانان محترم می توانید از ابزرا های این سایت بهرمند شوید ارسال آگهی در گروهای بزرگ تلگرامی
ارسال پست در پیج ایستاگرامی
ارسال استوری در پیج ایستاگرامی
ارسال آگهی در گروه های واتساپ
 ثبت آگهی در سایت
نوشتن و انتشار وبلاگ در سایت شیمی من با سئو بالا  

 1. لینک جایگاه تبلیغاتی شماره 1
 2. محل قرار گرفتن : (قسمت پایین فیلد جستجو) لطفا  کلیک کنید 
 3. درج عکس بنر به مدت 30 روز در این جایگاه
 4. قراردادن یک آگهی vip سئو شده
 5. قرار دادن یک وبلاگ سئو شده در سایت
 6. انتشار آگهی در کانال و گروه های تلگرامی
 7. انتشار آگهی در گروه های واتساپ
 8. انتشار در پیج های اینستاگرام
 9. قیمت 30،000،000 ریال
 1. لینک جایگاه تبلیغاتی شماره 2
 2. محل قرار گرفتن : (قسمت پایین فیلد جستجو) لطفا  کلیک کنید 
 3. درج عکس بنر به مدت 30 روز در این جایگاه
 4. قراردادن یک آگهی vip سئو شده
 5. قرار دادن یک وبلاگ سئو شده در سایت
 6. انتشار آگهی در کانال و گروه های تلگرامی
 7. انتشار آگهی در گروه های واتساپ
 8. انتشار در پیج های اینستاگرام
 9. قیمت 30،000،000 ریال
 1. لینک جایگاه تبلیغاتی شماره  3
 2. محل قرار گرفتن : (قسمت بالای آگهی ) روی آگهی ها کلیک کنید .
 3. درج عکس بنر به مدت 30 روز در این جایگاه
 4. قراردادن یک آگهی vip سئو شده
 5. قرار دادن یک وبلاگ سئو شده در سایت
 6. انتشار آگهی در کانال و گروه های تلگرامی
 7. انتشار آگهی در گروه های واتساپ
 8. انتشار در پیج های اینستاگرام
 9. قیمت 25،000،000 ریال
 1. لینک جایگاه تبلیغاتی شماره  4
 2. محل قرار گرفتن : (قسمت بالای آگهی ) روی آگهی ها کلیک کنید .
 3. درج عکس بنر به مدت 30 روز در این جایگاه
 4. قراردادن یک آگهی vip سئو شده
 5. قرار دادن یک وبلاگ سئو شده در سایت
 6. انتشار آگهی در کانال و گروه های تلگرامی
 7. انتشار آگهی در گروه های واتساپ
 8. انتشار در پیج های اینستاگرام
 9. قیمت 25،000،000 ریال
 1. جایگاه تبلیغاتی 5شماره 
 2. محل قرار گرفتن : (قسمت پایین هر آگهی ردیف اول )
 3. درج عکس بنر به مدت 30 روز در این جایگاه
 4. قراردادن یک آگهی vip سئو شده
 5. قرار دادن یک وبلاگ سئو شده در سایت
 6. انتشار آگهی در کانال و گروه های تلگرامی
 7. انتشار آگهی در گروه های واتساپ
 8. انتشار در پیج های اینستاگرام
 9. قیمت 20،000،000 ریال
 1. جایگاه تبلیغاتی 6 شماره 
 2. محل قرار گرفتن : (قسمت پایین هر آگهی ردیف اول )
 3. درج عکس بنر به مدت 30 روز در این جایگاه
 4. قراردادن یک آگهی vip سئو شده
 5. قرار دادن یک وبلاگ سئو شده در سایت
 6. انتشار آگهی در کانال و گروه های تلگرامی
 7. انتشار آگهی در گروه های واتساپ
 8. انتشار در پیج های اینستاگرام
 9. قیمت 20،000،000 ریال
 1. جایگاه تبلیغاتی 7شماره 
 2. محل قرار گرفتن : (قسمت پایین هر آگهی ردیف اول )
 3. درج عکس بنر به مدت 30 روز در این جایگاه
 4. قراردادن یک آگهی vip سئو شده
 5. قرار دادن یک وبلاگ سئو شده در سایت
 6. انتشار آگهی در کانال و گروه های تلگرامی
 7. انتشار آگهی در گروه های واتساپ
 8. انتشار در پیج های اینستاگرام
 9. قیمت 20،000،000 ریال
 1. جایگاه تبلیغاتی 8 شماره 
 2. محل قرار گرفتن : (قسمت پایین هر آگهی ردیف اول )
 3. درج عکس بنر به مدت 30 روز در این جایگاه
 4. قراردادن یک آگهی vip سئو شده
 5. قرار دادن یک وبلاگ سئو شده در سایت
 6. انتشار آگهی در کانال و گروه های تلگرامی
 7. انتشار آگهی در گروه های واتساپ
 8. انتشار در پیج های اینستاگرام
 9. قیمت 20،000،000 ریال
 1. جایگاه تبلیغاتی 9 شماره 
 2. محل قرار گرفتن : (قسمت پایین هر آگهی ردیف اول )
 3. درج عکس بنر به مدت 30 روز در این جایگاه
 4. قراردادن یک آگهی vip سئو شده
 5. قرار دادن یک وبلاگ سئو شده در سایت
 6. انتشار آگهی در کانال و گروه های تلگرامی
 7. انتشار آگهی در گروه های واتساپ
 8. انتشار در پیج های اینستاگرام
 9. قیمت 20،000،000 ریال
 1. جایگاه تبلیغاتی 10 شماره 
 2. محل قرار گرفتن : (قسمت پایین هر آگهی ردیف اول )
 3. درج عکس بنر به مدت 30 روز در این جایگاه
 4. قراردادن یک آگهی vip سئو شده
 5. قرار دادن یک وبلاگ سئو شده در سایت
 6. انتشار آگهی در کانال و گروه های تلگرامی
 7. انتشار آگهی در گروه های واتساپ
 8. انتشار در پیج های اینستاگرام
 9. قیمت 20،000،000 ریال
 1. جایگاه تبلیغاتی 11 شماره 
 2. محل قرار گرفتن:(قسمت پایین هر آگهی ردیف دوم )
 3. درج عکس بنر به مدت 30 روز در این جایگاه
 4. قراردادن یک آگهی vip سئو شده
 5. قرار دادن یک وبلاگ سئو شده در سایت
 6. انتشار آگهی در کانال و گروه های تلگرامی
 7. انتشار آگهی در گروه های واتساپ
 8. انتشار در پیج های اینستاگرام
 9. قیمت 15،000،000 ریال
 1. جایگاه تبلیغاتی 12شماره 
 2. محل قرار گرفتن:(قسمت پایین هر آگهی ردیف دوم )
 3. درج عکس بنر به مدت 30 روز در این جایگاه
 4. قراردادن یک آگهی vip سئو شده
 5. قرار دادن یک وبلاگ سئو شده در سایت
 6. انتشار آگهی در کانال و گروه های تلگرامی
 7. انتشار آگهی در گروه های واتساپ
 8. انتشار در پیج های اینستاگرام
 9. قیمت 15،000،000 ریال
 1. جایگاه تبلیغاتی 13شماره 
 2. محل قرار گرفتن:(قسمت پایین هر آگهی ردیف دوم )
 3. درج عکس بنر به مدت 30 روز در این جایگاه
 4. قراردادن یک آگهی vip سئو شده
 5. قرار دادن یک وبلاگ سئو شده در سایت
 6. انتشار آگهی در کانال و گروه های تلگرامی
 7. انتشار آگهی در گروه های واتساپ
 8. انتشار در پیج های اینستاگرام
 9. قیمت 15،000،000 ریال
 1. جایگاه تبلیغاتی 14 شماره 
 2. محل قرار گرفتن:(قسمت پایین هر آگهی ردیف دوم )
 3. درج عکس بنر به مدت 30 روز در این جایگاه
 4. قراردادن یک آگهی vip سئو شده
 5. قرار دادن یک وبلاگ سئو شده در سایت
 6. انتشار آگهی در کانال و گروه های تلگرامی
 7. انتشار آگهی در گروه های واتساپ
 8. انتشار در پیج های اینستاگرام
 9. قیمت 15،000،000 ریال
 1. جایگاه تبلیغاتی 15شماره 
 2. محل قرار گرفتن:(قسمت پایین هر آگهی ردیف دوم )
 3. درج عکس بنر به مدت 30 روز در این جایگاه
 4. قراردادن یک آگهی vip سئو شده
 5. قرار دادن یک وبلاگ سئو شده در سایت
 6. انتشار آگهی در کانال و گروه های تلگرامی
 7. انتشار آگهی در گروه های واتساپ
 8. انتشار در پیج های اینستاگرام
 9. قیمت 15،000،000 ریال
 1. جایگاه تبلیغاتی 16شماره 
 2. محل قرار گرفتن:(قسمت پایین هر آگهی ردیف دوم )
 3. درج عکس بنر به مدت 30 روز در این جایگاه
 4. قراردادن یک آگهی vip سئو شده
 5. قرار دادن یک وبلاگ سئو شده در سایت
 6. انتشار آگهی در کانال و گروه های تلگرامی
 7. انتشار آگهی در گروه های واتساپ
 8. انتشار در پیج های اینستاگرام
 9. قیمت 15،000،000 ریال
 1. جایگاه تبلیغاتی 19شماره 
 2. محل قرار گرفتن:(قسمت  بالای وبلاگ ها )
 3. درج عکس بنر به مدت 30 روز در این جایگاه
 4. قراردادن یک آگهی vip سئو شده
 5. قرار دادن یک وبلاگ سئو شده در سایت
 6. انتشار آگهی در کانال و گروه های تلگرامی
 7. انتشار آگهی در گروه های واتساپ
 8. انتشار در پیج های اینستاگرام
 9. قیمت 11،000،000 ریال
 1. جایگاه تبلیغاتی 20 شماره 
 2. محل قرار گرفتن:(قسمت  بالای وبلاگ ها )
 3. درج عکس بنر به مدت 30 روز در این جایگاه
 4. قراردادن یک آگهی vip سئو شده
 5. قرار دادن یک وبلاگ سئو شده در سایت
 6. انتشار آگهی در کانال و گروه های تلگرامی
 7. انتشار آگهی در گروه های واتساپ
 8. انتشار در پیج های اینستاگرام
 9. قیمت 11،000،000 ریال
تبلیغات آگهیvip،وبلاگ،سوشال مدیا
 1. قراردادن یک آگهی vip سئو شده
 2. قرار دادن یک وبلاگ سئو شده در سایت
 3. انتشار آگهی در کانال و گروه های تلگرامی
 4. انتشار آگهی در گروه های واتساپ
 5. انتشار در پیج های اینستاگرام
 6. قیمت 9،000،000 ریال

تبلیغات آگهیvip،سوشال مدیا

 1. قراردادن یک آگهی vip سئو شده
 2. انتشار آگهی در کانال و گروه های تلگرامی
 3. انتشار آگهی در گروه های واتساپ
 4. انتشار در پیج های اینستاگرام
 5. قیمت 5،000،000 ریال

جهت  هماهنگی لطفا با شماره 09125334579 واتساپ نمایید

 

لیست کانال و گروه و پیج های سوشال مدیا