دی استات سدیم
1

دی استات سدیم

مواد شیمیایی
  • نام لاتین : Sodium Diacetate
  • نام شرکت : ...
  • تهران ، تهران
فلز سدیم

فلز سدیم

مواد شیمیایی
  • نام لاتین : Natrium
  • نام شرکت : بازرگانی سپهرداد شیمی فلاح
  • تهران ، تهران
عنوان محصول
5

عنوان محصول

مواد شیمیایی
  • نام لاتین : Product Name
  • نام شرکت :
  • تهران ، تهران