فروش مواد شیمیایی دارویی در شیمی من

مواد دارویی: فروش مواد شیمیایی دارویی در شیمی من در حالت کلی، یک دارو ماده‌ای است. که به وسیلهٔ واکنش‌های شیمیایی خود، تغییراتی در کارکرد زیستی ایجاد می‌کند. عمدتاً مولکول دارو با یک مولکول خاص در سیستم زیستی ...