جستجو پیشرفته باز کردن
1
2

کلروفرم

  • تهران
  • 2 سال قبل
کلروفرم
7
قیمت : 125,000 تومان تومان

کلروفرم (HPLC)

  • تهران ، تهران
  • 3 سال قبل
کلروفرم (HPLC)
7
قیمت : ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال/لیتر تومان

کلروفرم (GC)

  • تهران ، تهران
  • 3 سال قبل
کلروفرم (GC)
7
قیمت : ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال/لیتر تومان