بسته بندی مواد شیمیایی

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

سایت شیمی من

بسته بندی مواد شیمیایی | | قیمت بسته بندی | حجم بسته بندیهای | بهترین بسته بندی مواد شیمیایی |

همه این موارد بستگهی دارند   می توان نام برد

بشکه های فلزی، بشکه های پلی اتیلن، گالن های پلی اتیلن، گونی ،کیسه های پلاستیکی

و یک مورد را به اختصار توضیح می دهیم بسته بندی مواد شیمیایی _ شیمی من

لمینت (کیسه لمینت) لایه محافظ پوششی می باشد.

که بر روی پارچه مورد استفاده جهت تولید جمبوبگ  و انوع گونی ها (کیسه لمینت) داده می شود.

و به هنگام دوخت کیسه ، سطح لمینت شده در داخل کیسه  قرار گرفته و مانع نفوذ رطوبت داخل کیسه گونی می گردد.

توجه داشته باشید که لمینت (کیسه لمینت) موجب ممانعت نسبی از نفوذ رطوبت می شود.

و به هیچ عنوان گونی (کیسه لمینیت) را ضد آب نمی سازد.

در صورتی که ممانعت از رطوبت بیشتر مد نظر باشد.

معمولا استفاده از لایه پلی اتیلن ( نایلون )داخلی گونی (کیسه لمینت) توصیه می شود .

هرچند که این لایه پلی اتیلن (کیسه لمینت) محافظ نیز، کیسه و محتویات را ۱۰۰% در برابر رطوبت محافظت نمی نماید.

تفاوت بین استفاده از لمینت (کیسه لمینت) و لایه پلی اتیلن ( نایلون ) در این است .

که تا چه حدی عدم نفوذ رطوبت اهمیت دارد.

در هر حال بایستی توجه نمایید که گونی ها (کیسه لمینت) در حالت استاندارد ، ضد آب

 

بسته بندی مواد شیمیایی _شیمی_من

کیسه های بسته بندی مواد معدنی و شیمیایی

قابلیت ها :
مقاومت شیمیایی بالا در برابر تأثیرات خارجی.
مقاومت مکانیکی بالا در برابر سوراخ شدگی و پارگی.
نفوذ ناپذیری نسبت به آب و رطوبت.
جلوگیری از ورود مواد مخرب به داخل بسته بندی و جلوگیری از خروج.
مواد  به خارج از بسته بندی ( ایزوله کردن ماده بسته بندی شده).
قابلیت دوخت پذیری حرارتی برای درزگیری سیستم، قابلیت چاپ پذیری.
کاربرد :
بسته بندی انواع پودرهای معدنی شامل کربنات ها، سولفات ها و فسفات ها.
بسته بندی انواع پودرهای سنتتیک شامل سیمان و سیلیکا.
بسته بندی انواع مواد شیمیایی به صورت پودر و پرک سود، پتاس، گوگرد، کلر و استئارات ها.
بسته بندی انواع گرانول ها و کامپاندهای پلیمری مانندپلی الفین ها، کامپاندهای PVC و مستربچ ها.
بسته بندی انواع کودهای آلی و شیمیایی.

بسته بندی مواد شیمیایی_شیمی_من

 

بسته بندی مواد شیمیایی_شیمی_من

 

 

بسته بندی مواد شیمیایی_شیمی_من